Kokmateriālu pludināšana Dienvidsusējas upē, 1937-09-17,
Mazzalves pagasts
Aknīste. Tilts, [193-],
Aknīstes pilsēta
Nereta. Dzirnavas un pienotava, [193-],
Neretas pagasts
Dienvidsusēja pie Neretas, [193-],
Neretas pagasts
Dienvidsusēja pie Neretas, [193-],
Neretas pagasts
Neretas skats, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas novads
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Tilts, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Ainava pie dzirnavām, [193-],
Neretas pagasts
Pie Neretas dzirnavām, [193-],
Neretas pagasts