Karavīru parāde Liepājā, 1920-11-18,
Liepāja
Karavīru parāde Liepājā, 1920-11-18,
Liepāja
Karavīru parāde Liepājā, 1920-11-18,
Liepāja
Kuldīga. 18. novembra gājiens, 1988-11-18,
Kuldīgas pilsēta