Nīkrāce. Govju fermas stallis, [19--],
Nīkrāces pagasts