Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [19--?],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muiža, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģes muižas pils, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Bijusī Valtenberģu muiža no parka puses, 2017-09-24,
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas valsts ģimnāzija, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Skats pāri upei uz ģimnāziju, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [190-?],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta,Skaņkalnes pagasts
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta