Talsi. Režisors Alfrēds Podnieks, [193-],
Talsu pilsēta