Rīga. Apgabaltiesa, [192-],
Rīga
Rīga. Tiesu pils, [1942?],
Rīga