Amatierteātra izrādes dalībnieki, [193-],
Jaunpiebalgas pagasts
Uzveduma "Draudāra vedekla" dalībnieki, [193-],
Strenču pilsēta
Burtnieki. Izrāde "Maija un Paija", 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Velniņi Burtniekos, 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Teātra trupas aktieri atpūtas brīdī, 1937-05-20,
Cēsu pilsēta