Talsi. Tālberga aptiekas darbinieki, [193-],
Talsu pilsēta
Arvīds Draviņš, [192-],
Talsu pilsēta
Meta Irēna Draviņa, [192-],
Talsu pilsēta