Zemledus zveja, [19--]
Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts