Neretas tilta celtniecība, [193-],
Neretas pagasts
Strādnieki Ploces kūdras purvā, [193-],
Vērgales pagasts
Strādnieki Ploces kūdras purvā, [193-],
Vērgales pagasts
Strādnieki Ploces kūdras purvā, [193-],
Vērgales pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954-08,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts