Rīga. Arkādijas dārzs, [192-],
Rīga
Rīga, 1914,
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [192-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [193-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [193-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [191-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [190-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [191-],
Rīga
Rīga. Arkādijas parks, [193-],
Rīga