Liepājas peldu iestāde, [192-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [192-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [193-?],
Liepāja
Liepāja. Apstādījumi, [192-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [191-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [191-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [191-?],
Liepāja
Liepājas peldu iestāde, [192-],
Liepāja
Liepāja, [192-],
Liepāja
Liepāja. Koncertestrāde, [192-],
Liepāja
Liepāja. Koncertestrāde, [192-],
Liepāja
Liepāja. Peldu iestāde, [193-],
Liepāja