Ķemeri. Dūņu purvs, [192-],
Jūrmala
Ķemeri. Dūņu purvs, [192-],
Jūrmala
Pirtsmeža purvs, [197-],
Alojas novads
Vīrs vēro ūdens kustību Krieva purvā, [19--],
Launkalnes pagasts