Lauku mājas Sērmūkšu pagastā, [192-],
Taurenes pagasts
Pampāļi. Dzīvojamā ēka, [190-],
Pampāļu pagasts
Striķu muižas Kungu māja, 1917-05,
Zvārdes pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. Zemes mērīšana, 1940,
Kauguru pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Kuldīga. Kalna iela, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tirgus laukums, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Pilsētas skats, [192-?],
Strenču pilsēta
Kapu svētki Trikātā, [193-],
Trikātas pagasts