Baļķu ragata Mēmeles upē, [195-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Ļeņina pieminekļa demontāža, 1990-10-29,
Bauskas pilsēta
Bauska. Ļeņina pieminekļa demontāža, 1990-10-29,
Bauskas pilsēta
Bauska. Ļeņina pieminekļa demontāža, 1990-10-29,
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsētas ainava ar dīķi, [198-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsētas ainava ar dīķi, [198-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Pilsētas ainava ar dīķi, [198-],
Bauskas pilsēta
Tilts pār Mēmeli Bauskā, [193-],
Bauskas pilsēta