Biržu pagasttiesa, 1938-11-18,
Salas pagasts
Grupas portrets, [193-]
Vietalvas pagasta tiesa, 1912-06,
Vietalvas pagasts