Kroņauce. Kolhoza "Tērvete" centrs, [198-],
Tērvetes pagasts