Nīkrāces skolas skolēni, 1963-06,
Nīkrāces pagasts