Pētera Barisona kaps Sēlpils kapos, 1947,
Sēlpils pagasts