Aglonas svētceļnieki no Kaunatas, 1939-08-15,
Kaunatas pagasts
Svētki Aglonā, 1936-08-15,
Aglonas pagasts