Rīga. Kaļķu iela 3/5, 1930-07,
Rīga
Kūts celtniecība Liepupē, 1928,
Liepupes pagasts
Pūre. Spirta brūzis, [192-],
Pūres pagasts