Dīķu rakšana Pūres DIS, [193-],
Pūres pagasts
Nezināmas mūrnieku grupas portrets, [193-],
Cēsu pilsēta
Rozulas "Dziļstrauti", [19--],
Stalbes pagasts
Upes tilts, [19--],
Tirzas pagasts
Peldošais tilts pie Ikšķiles, 1917-10,
Ikšķiles pilsēta
Tilta būve pie Daugavpils, 1941-1944,
Daugavpils
Ķeguma hidroelektrostacijas būve. 1936/37, 1936-1937,
Ķeguma pilsēta