Nīkrāces pagasts. Mājas ''Dēnišķi'', 1936-05-10,
Nīkrāces pagasts
Sērmolīšu ģimene, 1924,
Liepāja