Dignājas pagasts. "Slīderi", [195-?],
Dignājas pagasts
Tukuma pamatskolēni - Meža diena, 1932,
Tukuma pilsēta
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Kārķi. Tūžu mājas un saime, 1922,
Kārķu pagasts
Latgales ezeru zvejnieki, [193-],
Asūnes pagasts
Embūtes pagasts. Neatpazīti cilvēki, [195-],
Embūtes pagasts