Rakstvedis karadienestā, 1929,
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzeknes upe, [193-?],
Rēzekne
Rēzeknes upe, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne ziemā, 1943,
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, 1937-07,
Rēzekne
Rēzekne, 1937-07,
Rēzekne
Rēzekne, 1918,
Rēzekne
Rēzekne. Glābēju iela, [192-?],
Rēzekne