Rēzekne, [192-?],
Rēzekne
Floriāns Svikša, 1936,
Rēzekne
Bērni no Rēzeknes, 1933,
Rēzekne
Rēzekne. Jānis Čakste, [192-],
Rēzekne