Rēzeknes ezers, [193-?],
Rēzekne
Tilts pār Rēzeknes upi, [193-?],
Rēzekne
Tilts pār Rēzeknes upi, [193-?],
Rēzekne
Tilts pār Rēzeknes upi, [193-?],
Rēzekne
Tilts pār Rēzeknes upi, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Valsts Zemes banka, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Rēzeknes upe, 1937,
Rēzekne
Rēzekne. Rēzeknes upe, 1937,
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Ainava pie slūžām, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, 1933,
Rēzekne