Šķērveļa tilts, 1967-08,
Nīkrāces pagasts
Šķērveļa tilts, 1967-08,
Nīkrāces pagasts
Šķērveles tilts, 1967-08,
Nīkrāces pagasts
Šķērveļa tilts, c-08,
Nīkrāces pagasts
Šķērveļa tilts, 1967-08,
Nīkrāces pagasts