Rokdarbnieces sievietes, [19--],
Rīga
Rokdarbnieces sievietes, [19--],
Rīga