Ērika Bendika, [1928],
Strenču pilsēta
Nīkrāces skolas skolēni, 1928,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas absolventi, 1957,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1937,
Nīkrāces pagasts
Asūnes skolas direktors Aloizs Zeiza, 1971-09-01,
Asūnes pagasts
Ķepovas 7-gadīgās skolas izlaidums, 1948-06-19,
Ķepovas pagasts
Strenči. Skolēni ar skolas direktoru, 1936-06-01,
Strenču pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola, 1946-05,
Pļaviņu pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola. Izlaidums, 1958-06,
Pļaviņu pilsēta
Mālu skolas skolēni un skolotāji, 1936,
Lejasciema pagasts