Vasīlijs Nikolājevs, [196-],
Ludzas pilsēta
Skrunda. Drēbnieks, [193-],
Skrundas pilsēta
Marta Graumane, dzimusi Čamda, 1910,
Vecpiebalgas novads
Skroderis un viņa palīgs, [192-],
Skrundas pagasts