Saikavas veikalnieks Jānis Ābols, [1936?],
Praulienas pagasts
Karlsonu gimene, [1938?],
Praulienas pagasts
Saikava, [193-],
Praulienas pagasts