Vitrupes baznīca, [192-],
Viļķenes pagasts
Vitrupes grīva, [19--],
Salacgrīvas novads