Siena novākšana Ainažu pagastā, [1930],
Ainažu pagasts