Dekšāres pagasts. Ogotāji, [196-],
Dekšāres pagasts
Vīnogulāju siltumnīcas Pūrē, [193-],
Pūres pagasts