Allažu pagasts. Ģimene, [193-],
Allažu pagasts
Līgatne. Ģimene, 1911,
Līgatnes pilsēta
Līvbērzes pagasts. Ģimene, [191-],
Līvbērzes pagasts
Kalētu pagasts. Ģimene, [191-],
Kalētu pagasts
Talsi. Pauls Grindulis ar ģimeni, [193-],
Talsu pilsēta
Danovsku ģimene, [19--],
Andrupenes pagasts
Ādolfs Smeilis, [195-],
Andrupenes pagasts
Smeiļu ģimene, [19--],
Andrupenes pagasts
Antons un Bārbala Žeimoti, [19--],
Andrupenes pagasts
Anele un Rozālija Žeimotes, [195-],
Andrupenes pagasts
Rozālija Žeimote, [195-],
Andrupenes pagasts