Ķipstu ģimene, 1923-05-13
Jānis Čamda ar sievu (no kreisās), [19--],
Cēsu pilsēta
Emīls Graumanis ģimenes lokā, [19--],
Rankas pagasts
Stabiņu ģimene, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Puzes pagasts
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Puzes pagasts
Neatpazīta ģimene, 1928,
Smiltenes pilsēta