Vectēvs ar mazbērniem, 1928,
Liezēres pagasts
Spruģevicu ģimene, [192-],
Dundagas novads
Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Alma un Fricis Hermansoni, [192-?],
Pampāļu pagasts
Lau ģimene, [1935?],
Pampāļu pagasts