Līgava ar līgavas māsām, [192-?],
Strenču novads
Sieviete dzīvojamā istabā, {192-?],
Strenču novads
Jauna sieviete pie galda, [192-?],
Strenču novads
Karlīne Emma Aigars un Jūlīte Aigars, [191-],
Lubānas novads
Lubāna. Minna Kažoks, 1922,
Lubānas novads
Stopiņu novads. Brasliņas, 2013-08-08,
Stopiņu novads
Strenči. Iesvētības, 1935-07-14,
Strenču pilsēta
Neatpazītu sieviešu portrets, [192-],
Valkas pilsēta
Zelma Dzilna iesvētību dienā, [190-],
Valkas pilsēta
Leontīne Udrass dzimusi Kauliņa, [190-],
Valkas pilsēta
Olga Veidemane, 1932,
Rīga
Olga Veidemane, 1903,
Talsu pilsēta