Ludza. Svētku balle, 1925-03-21,
Ludzas pilsēta
Marija Hāna, [190-?],
Rīga
Neatpazītu meiteņu dubultportrets, [193-],
Strenču pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Helena Dalecka, 1928-09-20
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1928-05-20,
Liezēres pagasts