6. Aizputes aizsargu pulks, 1924-03-16,
Aizputes pilsēta