Rīga. Armijas parāde, [192-],
Rīga
Eduards Zemņickis, [1928],
Jēkabpils
Jānis Lablaiks, [191-]
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Zvārtavas pagasts
Neatpazīta karavīra portrets, 1938-12-24,
Rīga
Edgars Liepa, 1926-09-21,
Bauskas pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Aizkraukles novads
Neatpazīts karavīrs, [19--],
Jēkabpils novads
Neatpazīti kavalēristi zirgos, [192-],
Daugavpils
Neatpazītu karavīru dubultportrets, [19--],
Jersikas pagasts
Lāčplēša svētki Daugavpilī, 1923-11-11,
Daugavpils