Salgales mācītājmuiža. Kūts, 1925,
Salgales pagasts
Salgales luterāņu baznīca, [190-?],
Salgales pagasts
Emburgas vējdzirnavas , 2002,
Salgales pagasts
Liepu ģimene, [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", 1940,
Salgales pagasts
Juris, Gunārs un Jānis Dučkeni, [193-],
Salgales pagasts
Gunārs, Juris un Jānis Dučkeni, [193-],
Salgales pagasts
Grupas portrets, 1943,
Salgales pagasts
Salgales baznīcas ērģeles, [194-],
Salgales pagasts
Jānis, Gunārs un Juris Dučkeni, [193-],
Ozolnieku pagasts
Juris, Jānis un Gunārs Dučkeni, [193-],
Salgales pagasts