Jānis Kaimiņš, [192-],
Strenču pilsēta
Velobrauciens pa Latgali, 1930,
Rēzeknes novads