Variebas muiža. Brūzis, 1976,
Vānes pagasts
Variebas muižas kungu dzīvojamā ēka, 2007-05-06,
Vānes pagasts
Variebas muižas saimniecības ēka, 2007-05-06,
Vānes pagasts