Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1924,
Kauguru pagasts
Sieviete ar bērnu pie govju kūts, [192-?],
Strenču novads
Griezes luterāņu baznīca, [192-],
Ezeres pagasts
Mēdzūla. "Āres", [192-?],
Liezēres pagasts
Mēdzūla. Lauku darbi "Āriņos", [192-?],
Liezēres pagasts
Saikava. "Jaunzemju" mājas, [193-],
Praulienas pagasts
Praulienas pagasta Saikava. Ainava , [193-],
Praulienas pagasts
Viesīte. "Lejasstauģu" māju ganāmpulks, [193-?],
Viesītes novads
Irlava. Govju dzirdināšana upītē, [19--?],
Irlavas pagasts
Salgales mācītājmuiža. Kūts, 1925,
Salgales pagasts