Ainava no Sv. Pētera kapela, [191-],
Saulkrastu pilsēta
Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Sieviete un vīrietis ar govi , [192-?],
Strenču novads
Madlienas pagasts. "Jaunspruku" mājas, [19--],
Madlienas pagasts
Madlienas pagasts. "Jaunspruku" mājas, [19--],
Madlienas pagasts
Ventspils. Ventmalas ainava, [19--],
Ventspils
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Baldone, [192-],
Baldones pagasts
Zēns gana govis, [192-?],
Strenču novads
Cilvēki stāv aplokā pie govīm, [192-?],
Strenču novads
Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts