Bernes ganu suns, 1999,
Zosēnu pagasts
Rumulas, 2000-05,
Zosēnu pagasts
Rīga. Māras dīķis, [190-?],
Rīga
Ģimene "Baltzemniekos", [1931?],
Ropažu novads
Lizuma "Viņķelēs", 1928-09-20,
Lizuma pagasts
Nīkrāce. Sieviete ar govi, [19--],
Nīkrāces pagasts
Ganībās, [193-]
No ganiem, [193-]
Ganibās, [193-]