Ganāmpulks Bārtas krastā, [1938?],
Nīcas pagasts
Brīvzemnieku pagasts. Govju ferma, [19--],
Brīvzemnieku pagasts
Brīvzemnieku pagasts. Govju ferma, [19--],
Brīvzemnieku pagasts