Cēsu pilsētas valdes sapulce, 1924-06-22,
Cēsu pilsēta